Đơn vị:
Nhiều mây

Nhiều mây

35 °

Cảm giác như 41°.

Thấp/Cao
26°/35°
Độ ẩm
51 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
24.9 °
UV
7

Thời tiết Vĩnh Long theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Vĩnh Long những ngày tới

Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
31°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:14 PM
Gió
19.8 km/h
Khả năng có mưa
76 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:14 PM
Gió
22.3 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
34°/ 27°
Sáng/Tối
32°/ 28°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:34 AM 06:14 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %