Đơn vị:
Mưa lả tả gần đó

Mưa lả tả gần đó

27 °

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
82 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
12.2 km/h
Điểm ngưng
23.9 °
UV
6

Thời tiết Tam Bình - Vĩnh Long theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Tam Bình - Vĩnh Long những ngày tới

Ngày/Đêm
36°/ 28°
Sáng/Tối
33°/ 29°
Áp suất
1008 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:18 PM
Gió
22.7 km/h
Khả năng có mưa
70 %
Ngày/Đêm
30°/ 29°
Sáng/Tối
26°/ 28°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:36 AM 06:18 PM
Gió
22 km/h
Khả năng có mưa
75 %
Ngày/Đêm
30°/ 27°
Sáng/Tối
30°/ 27°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:37 AM 06:19 PM
Gió
23 km/h
Khả năng có mưa
89 %