Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

37 °

Cảm giác như 48°.

Thấp/Cao
27°/36°
Độ ẩm
60 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
15.1 km/h
Điểm ngưng
25.4 °
UV
8

Thời tiết Hà Nội theo giờ ngày hôm nay

Thời tiết Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
35°/ 28°
Sáng/Tối
31°/ 28°
Áp suất
1001 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:33 PM
Gió
20.9 km/h
Khả năng có mưa
89 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 25°
Áp suất
1000 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:33 PM
Gió
24.1 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
26°/ 24°
Sáng/Tối
25°/ 26°
Áp suất
1006 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:15 AM 06:34 PM
Gió
13 km/h
Khả năng có mưa
87 %