Đơn vị:
Mưa rào nhẹ

Mưa rào nhẹ

25 °

Cảm giác như 29°.

Thấp/Cao
25°/27°
Độ ẩm
95 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
7.9 km/h
Điểm ngưng
24.3 °
UV
6

Thời tiết Hà Nội những ngày tới

Ngày/Đêm
26°/ 25°
Sáng/Tối
25°/ 25°
Áp suất
997 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:38 PM
Gió
9.7 km/h
Khả năng có mưa
99 %
Ngày/Đêm
33°/ 25°
Sáng/Tối
28°/ 28°
Áp suất
996 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:28 AM 06:38 PM
Gió
11.5 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
33°/ 28°
Sáng/Tối
30°/ 30°
Áp suất
995 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:29 AM 06:38 PM
Gió
14.4 km/h
Khả năng có mưa
87 %