Đơn vị:
Có Mây

Có Mây

28 °

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
27°/31°
Độ ẩm
81 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.3 km/h
Điểm ngưng
23.6 °
UV
7

Thời tiết Phú Thọ những ngày tới

Ngày/Đêm
30°/ 29°
Sáng/Tối
29°/ 28°
Áp suất
999 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:41 PM
Gió
8.3 km/h
Khả năng có mưa
86 %
Ngày/Đêm
30°/ 27°
Sáng/Tối
27°/ 28°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:41 PM
Gió
8.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %
Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
26°/ 27°
Áp suất
1002 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:16 AM 06:42 PM
Gió
7.6 km/h
Khả năng có mưa
88 %