Đơn vị:
Trời quang

Trời quang

28 °

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
25°/32°
Độ ẩm
79 %
Tầm nhìn
10 km
Gió
16.9 km/h
Điểm ngưng
24.2 °
UV
7

Thời tiết Tam Bình - Vĩnh Long những ngày tới

Ngày/Đêm
30°/ 26°
Sáng/Tối
30°/ 26°
Áp suất
1009 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:45 AM 06:21 PM
Gió
24.8 km/h
Khả năng có mưa
87 %
Ngày/Đêm
30°/ 25°
Sáng/Tối
29°/ 25°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 AM 06:21 PM
Gió
27 km/h
Khả năng có mưa
90 %
Ngày/Đêm
28°/ 26°
Sáng/Tối
27°/ 26°
Áp suất
1007 mmhg
Mặt trời mọc/lặn
05:46 AM 06:21 PM
Gió
19.1 km/h
Khả năng có mưa
89 %